Zmeny v s.r.o.

Všetko potrebné vybavíme za vás

Zmeny v s.r.o. do 3 dní

  • Zmena obchodného mena s.r.o.

  • Zmena sídla s.r.o.

  • Zmena spoločníkov alebo konateľov s.r.o.

  • Pridať/ubrať viazané, voľné alebo remeselné živnosti

  • Zmena konateľa v s.r.o. - vymenovanie / odvolanie

  • Zmena spôsobu konania konateľa v s.r.o.

  • Prevod obchodného podielu / zmena spoločníka

  • Zmena bydliska spoločníka / konateľa

  • Doplnenie / vymazanie predmetu podnikania v s.r.o.

  • Zvýšenie základného imania v s.r.o.

  • Zníženie základného imania v s.r.o.

  • Iné zmeny v s.r.o. podľa zadania klienta

Zmeny v s.r.o. vieme vybaviť pre spoločnosti kdekoľvek na Slovensku

  • v Bratislave – stretneme sa osobne u nás v kancelárii
  • mimo Bratislavy – vybavíme všetko telefonicky a poštou

Zmeny v s.r.o. vybavíme do 3 pracovných dní odo dňa podpisu u notára. Zmeny budú zapísané v obchodnom registri do 5 až 10 pracovných dní.

Postup pri zmenách v s.r.o.
  • Poskytneme vám odbornú konzultáciu
  • Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a ostatné právne dokumenty
  • Uhradíme za vás notárske poplatky
  • Vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov
  • Podáme návrh na zmenu údajov v spoločnosti do obchodného registra
  • Uhradíme za vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme vám 50 % zo súdneho poplatku)
  • Zaregistrujeme zmeny u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti
  • Vykonáme dalšie zmeny v s.r.o. podľa vašich požiadaviek

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404