Ex offo výmaz z Obchodného registra

Výhody

  • bezkonkurenčný pomer úrovne služieb a ceny
  • úspešná likvidácia aj v prípade problematických firiem
  • všetky konzultácie zdarma
  • služby v rámci celej SR

Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ide o zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu. Pokiaľ spoločnosť nedisponuje svojím vlastným majetkom, súd vykoná výmaz z Obchodného registra aj bez likvidácie. Vzhľadom k tomu, že súd nemá stanovené lehoty na svoje rozhodnutie, môže byť tento spôsob rušenia spoločnosti veľmi zdĺhavý.
K výmazu spoločnosti z Obchodného registra pomocou ex offo môže dôjsť buď na základe návrhu osoby, ktorá dosvedčí právny zájem, alebo môže k ex offo dôjsť aj z vášho vlastného podnetu. Ex offo sa nevykonáva v prípade, že spoločnosť nemá majetok.

Ak je však vaším cieľom neplatiť daňovú licenciu, nemusí byť tento spôsob likvidácie spoločnosti pre vás tým najoptimálnejším riešením. Výmaz spoločnosti prostredníctvom ex offo má neurčitý čas a môže trvať až v dĺžke niekoľkých rokov. Počas tohto obdobia nezaniká povinnosť platiť daňovú licenciu, čo je veľmi nevýhodné. Zrušenie spoločnosti súdom je teda vhodné v úplne iných, často v bezvýchodiskových situáciách. Rýchlejším riešením pre vás môže byť preto buď vstup do likvidácie, alebo zlúčenie s inou spoločnosťou.

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404