Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Čo je to spoločenská zmluva?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Pri zakladaní s.r.o. sa stretnete s pojmom spoločenská zmluva. O čo vlastne ide? Spoločenská zmluva je notárom zapísaná verejná listina, ktorá sa vytvára pri zakladaní spoločnosti. Pre spísanie spoločenskej zmluvy je nutné, aby danú spoločnosť zakladali aspoň 2 spoločníci.

V prípade, že je s.r.o. založená len jedným zakladateľom, nahrádza spoločenskú zmluvu tzv. zakladateľská listina.

Spoločenská zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi. Je dôležité, aby tieto podpisy boli úradne overené. Spoločenská zmluva nemá vplyv len na založenie spoločnosti, ale určuje napríklad aj vydanie stanov.

Spoločenská zmluva musí podľa obchodného zákonníka zahŕňať názov firmy a jej sídlo. Potom obsahuje uvedenie mien spoločníkov, ich bydlisko či adresu sídla ich spoločnosti. Ďalej musí spoločenská zmluva obsahovať výšku základného imania a výšku vkladov vrátane spôsobov a lehôt splácania.

Do spoločenskej zmluvy sa tiež uvádzajú mená a bydliská konateľov a členov dozornej rady. Zahŕňať by tiež mala určenie správcu vkladu.

Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť uzatvorená formou notárskej zápisnice. Notár teda dohliadne na správnosť a úplnosť spoločenskej zmluvy.

Ohodnotiť

Poslať odpoveď