Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Zmena názvu spoločnosti

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Potrebujete zmeniť názov vašej firmy, ale nevyznáte sa v administratívnych záležitostiach ohľadom tejto zmeny? Využite našich služieb a vykonajte zmenu názvu firmy s našou pomocou!

Každý podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, má povinnosť vykonávať právne kroky pod názvom svojej obchodné firmy. Ak je nutné z akéhokoľvek dôvodu zmeniť názov firmy, je k tomu potrebné zmeniť stanovy spoločnosti, o čom môže rozhodnúť iba valné zhromaždenie tejto konkrétnej spoločnosti.

Na predloženie návrhu na zápis zmeny obchodnej firmy do obchodného registra príslušnému súdu je teda potrebné predložiť platné rozhodnutie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o zmene jej stanov.

Ak vyberáte nový názov spoločnosti, nezabúdajte na to, že názov nesmie byť zhodný alebo ľahko zameniteľný s obchodnou firmou iného podnikateľa. Je preto potrebné vykonať dôkladnú rešerš už existujúcich obchodných firiem zapísaných v Obchodnom registri.

Do okamihu, než dôjde k zápisu novej obchodnej firmy do obchodného registra, je firma povinná vystupovať pod svojím pôvodným názvom. Zmena názvu obchodnej spoločnosti nadobúda platnosť okamihom prevedenia zápisu do Obchodného registra. K zmene názvu je tiež potrebný notársky zápis

Následne je tiež potrebné vykonať ďalšie úkony, ako je oznámenie zmeny názvu spoločnosti živnostenskému úradu a daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, katastrálnemu úradu, bankám, obchodným partnerom a pod. Dôležité je tiež samozrejme označiť prevádzku novým obchodným názvom a vykonať zmeny vo všetkých dokumentoch firmy.
Tu vidíte, že vykonanie zmeny názvu spoločnosti nie je práve jednoduchý proces a vybavovanie sa vám môže veľmi predĺžiť, ak s touto problematikou už nemáte skúsenosti. V prípade, že sa nechcete teda zdržovať ohľadom zmeny názvu spoločnosti, veľmi radi vám poradíme a zmeny vykonáme za vás!

Ohodnotiť

Poslať odpoveď