Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Zmena konateľa spoločnosti

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Potrebujete zmeniť konateľa vašej spoločnosti a neviete ako na to? V prvom rade sa musíte pripraviť na to, že ide o proces, ktorý so sebou prináša značné množstvo admistratívy. Zmena konateľa spoločnosti teda zaberie aj váš čas.

Pokiaľ chcete vykonať zmenu konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, potom patrí právo na zmenu konateľa spoločníkom. O zmene konateľa spoločnosti teda rozhoduje v tomto prípade valné zhromaždenie. Ku zmene konateľa je preto potrebné zvolať valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, ktorá je adresovaná všetkým spoločníkom s uvedením predmetu rokovania valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení následne spoločníci s.r.o. hlasujú o zmene konateľa, a v prípade kladného výsledku bude táto zmena konateľa vykonaná. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá následne slúži ako podklad pre zmenu konateľa v Obchodnom registri.

V prípade, že sa jedná o jednočlennú spoločnosť s ručením obmedzeným, zmena konateľa tiež môže prebehnúť rozhodnutím jediného spoločníka. Zmena konateľa sa vykonáva odvolaním pôvodného konateľa spoločnosti a vymenovaním konateľa nového. V ďalších prípadoch dochádza ku zmene konateľa napríklad pri jeho odstúpení z funkcie.

V prípade Vašich otázok ohľadom zmene konateľa spoločnosti kontaktujte našich odborníkov, ktorí Vám poskytnú odborné poradenstvo a poradia Vám s vybavovaním administratívnych záležitostí či so založením s.r.o..

Ohodnotiť

Poslať odpoveď