Základné informácie o s.r.o.

Výhody

  • Založenie s.r.o. a s ním spojené súdne, ako i ďalšie poplatky, hradíme my
  • Celkové náklady v našej réžii sú neporovnateľne nižšie, než keby ste si spoločnosť s.r.o. zakladali sami
  • Bohaté skúsenosti, profesionálny prístup a služby poskytované na tej najvyššej úrovni sú v našom prípade samozrejmosťou

Základné informácie o s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je u nás jednou z najrozšírenejších obchodných spoločností. Prináša totiž celý rad výhod pre Vaše podnikanie. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jedna alebo viacej osôb. Maximálny počet spoločníkov môže byť 50, pričom spoločníkmi i zakladateľmi môžu byť ako právnické, tak aj fyzické osoby.
Základný kapitál pre založenie s.r.o. je 5.000 Eur. Základný kapitál môže byť zložený z jednotlivých vkladov spoločníkov, pričom minimálna stanovená čiastka vkladu pre jedného spoločníka je 750 Eur. Tieto vklady je nutné fyzicky vložiť na bankový účet pred zápisom do Obchodného registra.
Zaujímavosťou tiež je, že spoločníci s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len obmedzene do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri.
Vklad je majetkom spoločnosti a spoločník nemá žiadne oprávnenie žiadať vrátenie svojho vkladu. To mu však nebráni ľubovoľne disponovať svojím obchodným podielom, na ktorý sa premenil jeho vlastný finančný vklad.
Konatelia a spoločníci s.r.o. nemajú povinnosť platiť odvody. Spoločnosť s ručením obmedzeným taktiež minimalizuje riziká z prípadného neúspechu podnikania. Táto spoločnosť sa dá rýchlo zrušiť, predať alebo použiť na jednorazový obchod a zlikvidovať v krátkom časovom rozmedzí. Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. prostredníctvom našich služieb, výrazne ušetríte na nákladoch!

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404