Založenie a.s.

Problematiku poznáme z každého uhla

Výhody

 • Kompletne a za cenu, ktorú by ste zaplatili len za poplatky, keby ste si ju zakladali sami

 • Sme profesionáli - špecializujeme sa výhradne na obchodné právo

Založenie a.s.

Podmienkou pre založenie a.s. je zakladateľská zmluva vo forme notárskej zápisnice, ktorej cena sa odvíja od výšky základného imania a platí sa vždy u notára. Môže sa jednať o sumu 150,- EUR pri základnom imaní 25 000,- EUR, alebo vyššiu čiastku pri základných imaniach vyčíslených na 1 000 000 EUR a viac.

Akciovú spoločnosť vám založíme kdekoľvek na Slovensku v priebehu 10 až 14 pracovných dní:

 • v Bratislave – stretneme sa osobne u nás v Starom meste
 • mimo Bratislavy – vybavíme všetko telefonicky a poštou

Postup založenia a.s.

 1. Poskytneme vám odbornú konzultáciu, poradíme vám požadované predmety podnikania – živnosti
 2. Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a ostatné právne dokumenty
 3. Uhradíme za vás notárske poplatky
 4. Vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov
 5. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra,
 6. Uhradíme za vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme vám 50 % zo súdneho poplatku)
 7. Zaregistrujeme vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa vašich požiadaviek

Založenie a.s. a základné imanie

Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Zakladá sa zakladateľskou zmluvou resp. listinou vo forme notárskej zápisnice a vzniká zápisom do obchodného registra. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanovHodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 EUR.

>> Orgány akciovej spoločnosti

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404