Vymáhanie pohľadávok

Starosti s vymáhaním pohľadávok nechajte na nás

Aké pohľadávky vymáhame

  • Pohľadávky súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností ako i štátnych inštitúcií

  • Vymáhame pohľadávky od dlžníkov na území SR ako aj v zahraničí

  • Vymáhame pohľadávky, ktoré nie sú premlčané

Vymáhanie pohľadávok nachajte na nás

Značné percento veriteľov, ale aj občanov či podnikov, sa počas svojej existencie stretne s neuhradenými pohľadávkami po splatnosti. Ak niekomu požičiate peniaze a ten ich nevráti alebo ak niekomu dodáte tovar a on zaň nezaplatí, ide o vážny problém, ktorý je nie vždy jednoduché vyriešiť. Aké sú vybrané odporúčania pre veriteľa a aký je základný postup pri vymáhaní dlžnej čiastky?

Postup vymáhania pohľadávok

Základom každého bezproblémového riešenia pohľadávok je v prvom rade ošetrenie a zaistenie zmluvných vzťahov. Ide teda o rôzne zmluvy, objednávky, predávajúce protokoly, faktúry… Ústne uzavreté pohľadávky sa príliš neodporúčajú, no pokiaľ ste tak predsa len spravili, aj v tomto prípade existuje riešenie, ktorým je svedok. Pokiaľ ste sa však rozhodli riešiť vymáhanie vašej pohľadávky po dlhšej dobe, vaša šanca na vyriešenie takejto pohľadávky je o dosť nižšia ako na začiatku. Dlžník sa mohol majetku zbaviť alebo sa dostať do väčších finančných problémov, takže celý proces je omnoho zložitejší. Je teda jasné, že veriteľ by sa mal pokúsiť riešiť pohľadávku čo najskôr po splatnosti, a to aspoň prostredníctvom emailu. Dôležité je, aby ste túto fázu nepredlžovali a nespoliehali sa na neustále prosby a sľuby dlžníka.

Nechajte si pomôcť od profesionálov

Pokiaľ dlžník ani po všetkých vašich márnych pokusoch nesplatí pohľadávku, najideálnejšie bude zveriť sa odborníkovi – špecializovanej spoločnosti P.I. Group s.r.o., ktorá celý tento proces vyrieši a vybaví za vás. Už samotné zverenie sa takejto spoločnosti, bude mať pre dlžníka úplne iný efekt. Budete však potrebovať doklady, ktoré preukazujú existenciu pohľadávok, a tými sú: zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva a iné), faktúra, dodací list, objednávka, prípadná korešpondencia, zmenka či iné doklady, ktoré s vašou pohľadávkou súvisia. Pokiaľ bola pohľadávka dohodnutá len ústnou formou, budete potrebovať už spomínaného svedka, ktorý by pomohol dosvedčiť jej existenciu. Výhodou je, že P.I. Group s.r.o. vybaví všetko za vás, takže ušetrí i váš čas a energiu, ktorú by ste museli pri vymáhaní pohľadávok vynaložiť. Pokiaľ však ani toto riešenie nebude úspešné, potom neostáva už nič iné než prikročiť k zaisteniu exekúcie voči dlžníkovi. Štandardnou cestou exekučného titulu voči dlžníkovi je súdne konanie, ktoré sa zahajuje na základe žaloby.

P.I. Group s.r.o. vymáha pohľadávky súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností, ale i štátnych inštitúcií. Okrem toho rieši vymáhanie pohľadávok od dlžníkov na Slovensku, ale aj v zahraničí a pohľadávky, ktoré nie sú premlčané. Pokiaľ ste sa aj vy dostali do podobnej situácie, nechajte za vás pracovať náš odborný personál, ktorý má nielen bohaté skúsenosti, ale aj pozitívne referencie a mimoriadnu úspešnosť na trhu.

Budeme od vás potrebovať iba doklady preukazujúce existenciu pohľadávok. Ak máte ústnu pohľadávku, budeme potrebovať svedka (svedkov), ktorý by mohol dosvedčiť jej existenciu. Pri vymáhaní pohľadávok pracujeme s podkladmi, ktoré dosvedčujú existenciu pohľadávky. Sú to napríklad zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania dlhu a iné. Z týchto dokumentov musí vyplývať aký tovar, služba alebo aká suma peňazí bola poskytnutá a koľko má dlžník vám ako veriteľovi zaplatiť.

Cena za vymáhanie pohľadávok je individuálna.

Ktoré doklady pre vymáhanie pohľadávok potrebujeme?

  • zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy)
  • faktúra, (vymáhanie faktúr)
  • dodací list (listy) alebo doklad o prevzatí tovaru
  • objednávka
  • prípadná korešpondencia medzi dlžníkom a veriteľom (listová alebo e-mailová)
  • zmenka (vymáhanie zmenky)
  • iné doklady súvisiace s pohľadávkou

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok budeme potrebovať fotokópie dokladov, od ktorých sa odvodzuje povinnosť dlžníka zaplatiť dlh. Doklady môžete zaslať poštou alebo elektronicky.

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404