Co je to ready-made s.r.o.

Výhody

 • Je pripravená na okamžitý predaj klientovi
 • Bola založená výhradne za účelom predaja klientovi
 • Nikdy nevykonávala žiadnu činnosť
 • Nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, prijaté, či vystavené faktúry – za to ručíme zmluvne
 • Ready-made s.r.o. je zapísaná do obchodného registra, bolo jej pridelené IČO a DIČ

Co je to ready-made s.r.o.

Ready.made s.r.o. predstavuje jednoduchý a zároveň rýchly spôsob, ako začať s Vašim podnikaním. Ready-made spoločnosť je založená len za účelom ďalšieho predaja zákazníkovi. Vyznačuje sa tým, že nemá žiadne záväzky a nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť.
Ready-made s.r.o. má rovnako už splatený kapitál v celom svojom rozsahu, čo znamená, že už nemusíte vkladať peniaze na bankový účet.
Námi založené ready-made s.r.o. disponujú 8-10 základnými predmetmi podnikania, ktoré vám umožnia pustiť sa ihneď do podnikania. Všetky úkony potrebné k uskutočneniu prevodu zabezpečí naša spoločnosť. Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zúžiť o činnosti, ktoré vám nevyhovujú.

Všetky naše založené spoločnosti disponujú nasledujúcimi a inými všeobecne použiteľnými obchodnými činnosťami:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
 • živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • činnosť podnikateľských poradcov
 • činnosť organizačných poradcov
 • činnosť ekonomických poradcov
 • počítačové služby a ďalšie

Nami ponúkané ready-made spoločnosti:

 • boli založené výlučne za účelom ďalšieho predaja
 • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
 • nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť
 • sú zapísané v Obchodnom registri
 • majú pridelené IČO
 • majú vystavené živnostenské listy
 • sú registrované pre daň z príjmu
 • majú splatený základný kapitál v plnom rozsahu

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404