Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Premýšľate nad založením s.r.o.? Nezabudnite dodržať tieto kroky

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

V poslednom období stúpa počet ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať na „vlastnú päsť“. Pri úvahách o výbere najvhodnejšej právnej formy podnikania dlhodobo vedie podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

V nasledujúcich týždňoch vám preto publikovaním kratších informačných článkov ozrejmíme, ako založenie s.r.o. v praxi prebieha, a bez čoho sa pri plnení zákonom stanovených náležitostí nezaobídete.

Výber obchodného mena, sídla, konateľa/ov spoločnosti

Obchodné meno

Jedným z prvých, a zároveň kľúčových krokov vášho budúceho podnikania, je výber obchodného mena. Treba mať na pamäti, že registrovaný súd odmietne vykonať zápis, pokiaľ už spoločnosť s totožným názvom existuje. Ak aj máte v hlave nápad, ako by sa vaša budúca firma mohla volať, bez overenia prípadnej duplicity to nepôjde. Všetko potrebné zistíte na stránke www.orsr.sk, ktorá vás na nezrovnalosti v obchodnom názve vopred upozorní.

Sídlo

Aj sídlo spoločnosti, a teda miesto vykonávania podnikateľskej činnosti, zohráva pri zakladaní s.r.o. dôležitú úlohu. Za sídlo spoločnosti je považovaný ako bytový, tak i nebytový priestor, rodinný dom nevynímajúc. Adresa môže byť totožná s adresou trvalého bydliska spoločníka alebo konateľa. Pre zápis do obchodného registra (OR) je ale potrebné preukázať vlastnícke právo k danej nehnuteľnosti, respektíve súhlas samotného vlastníka s využívaním priestorov na podnikateľskú činnosť.

Konatelia

V zakladateľských dokumentoch nesmú chýbať ani mená konateľov spoločnosti, výška vkladu a údaje o správcovi vkladu, ktorým býva obvykle jeden zo spoločníkov. Zákon stanovuje výšku základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré musí byť 5000,-€, pričom minimálny vklad každého zo spoločníkov je 750,- €.

Ohodnotiť

Poslať odpoveď