Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Kedy založiť spoločenskú zmluvu?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Spoločenská zmluva je notárom zapísaná verejná listina, ktorá sa vytvára pri zakladaní spoločnosti. Pre spísanie spoločenskej zmluvy je nutné, aby danú spoločnosť zakladali aspoň 2 spoločníci. Pokiaľ je s.r.o. založená len jedným zakladateľom, nahrádza spoločenskú zmluvu tzv. zakladateľská listina.

Podpísanie spoločenskej zmluvy

Pre založenie spoločenskej zmluvy musí byť zmluva podpísaná všetkými zakladateľmi. Pri týchto podpisoch je potrebné, aby boli úradne overené. Spoločenská zmluva tiež určuje vydanie stanov. Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť uzatvorená formou notárskej zápisnice. Notár teda dohliadne na správnosť a úplnosť spoločenskej zmluvy.

Čo patrí do spoločenskej zmluvy

Podľa obchodného zákonníka musí spoločenská zmluva zahŕňať názov firmy a jej sídlo. Ďalej sú súčasťou spoločenskej zmluvy mená spoločníkov, ich bydliská a adresy sídla ich spoločnosti. Súčasťou obsahu spoločenskej zmluvy je tiež výška základného imania a výška vkladov, vrátane spôsobov a lehôt splácania. Ďalej sú v nej uvedené mená a bydliská konateľov a členov dozornej rady i určenie správcu vkladu.

Kontaktujte nás, ak potrebujete pomôcť so založením s.r.o.

Ohodnotiť

Poslať odpoveď