Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Ako vykonať zápis do obchodného registra

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Do obchodného registra sa zapisujú údaje o podnikajúcich osobách. Je to vlastne taký verejný zoznam, ktorý je vedený na registrovom súde. Návrh na zápis do obchodného registra je nutné podať v lehote 90 dní od obdržania živnostenského oprávnenia. Pred týmto aktom je tiež potrebné splatiť aspoň časť základného kapitálu. Návrh podávajú všetci konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným.

Do obchodného registra je nutné nechať zapísať všetky dôležité údaje o svojej spoločnosti. Návrh na zápis do obchodného registra je možné podať dvoma spôsobmi – písomne a elektronicky.

V prípade, že budete žiadať o zápis do obchodného registra prvýkrát, budete potrebovať aj veľa príloh. Potrebné bude platné živnostenské oprávnenie, ďalej budete musieť doložiť svoje užívacie alebo vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorú uvádzate ako sídlo firmy. Nesmiete zabudnúť ani na spoločenskú zmluvu.

Ak všetko prebehne bez problémov, bude vaša spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Doba, za ktorú zápis prebehne, závisí od konkrétneho registrového súdu.

Zmeny v obchodnom registri môžete vykonávať kedykoľvek to bude potrebné. Na vykonanie zmien vždy musíte doložiť potrebnú dokumentáciu a pri zmenách zložiť správny poplatok. Na výmaz z obchodného registra je potrebné podať návrh. Spoločnosť potom zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

Ohodnotiť

Poslať odpoveď