Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Ako rozbehnúť vaše podnikanie vo veľkom?

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Chceli by ste konečne začať podnikať vo veľkom? Založte si akciovú spoločnosť, ktorá je veľmi vhodnou formou podnikania pre rad podnikateľských aktivít vo väčšom rozsahu a s viacerými investormi. Na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným má akciová spoločnosť neobmedzený počet akcionárov, a je tak ideálnou voľbou pre vedenie väčších podnikov náročných na kapitál. Akciová spoločnosť navyše zdvihne prestíž vašej firmy. Získať tiež môžete lepšie pozície pre vyjednávanie, na výberových konaniach, pri verejných zákazkach a pod.

Akciová spoločnosť je pomerne rozšírenou formou podnikania, keďže prináša množstvo výhod pre podnikateľov. Pri zakladaní akciovej spoločnosti je dôležité vziať ohľad na to, kto je jej zakladateľom. Ak je zakladateľom právnická osoba, môže byť zakladateľ len jeden. V prípade fyzických osôb musí byť zakladateľov dva a viac. Ďalej je potrebné zaplatiť základný kapitál. Zohľadniť tiež musíte to, že podľa Obchodného zákonníka musí mať akciová spoločnosť jednu osobu v predstavenstve a minimálne tri osoby v dozornej rade.

Ako už sme už spomenuli, akciová spoločnosť má oproti s.r.o. neobmedzený počet akcionárov. Akcionári sa môžu podieľať na splatení základného kapitálu a nie sú povinní ručiť za záväzky spoločnosti, čo je pre nich veľmi výhodné, pretože tak neriskujú svoj súkromný majetok.

V prípade, že máte záujem založiť akciovú spoločnosť, ale neviete si s jej založením rady, obráťte sa na nás! S nami totiž založíte akciovú spoločnosť v čo najkratšom čase a bez zbytočných chýb či prieťahov. Súčasťou našich služieb sú aj odborné konzultácie. Neváhajte nás kontaktovať! Tešíme sa na vás!

Ohodnotiť

Poslať odpoveď