Ako postupovať pri likvidáci s.r.o.

Ako postupovať pri likvidáci s.r.o.

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Rozhodli ste sa skončiť s podnikaním, poprípade spoločností máte viac a potrebuje ich počet zredukovať? V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, čo všetko likvidácia s.r.o. obnáša a čo ponúka spoločnosť PI GROUP vrámci likvidácie spoločností.

lividácia s.r.o.

Likvidácia s.r.o. obsahuje niekoľko hlavných krokov

Rozhodnutie o likvidácii s.r.o.

O tejto skutočnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré stanoví likvidátora, ktorý ďalej bude zastupovať spoločnosť v jednotlivých krokoch. V úlohe likvidátora môže na základe splnomocnenia pôsobiť aj naša spoločnosť PI GROUP s.r.o.. Rozhodnutie o vstupe do likvidácie. musí byť oznámené obchodnému registru do 30 dní odo dňa nabudnutia jeho účinnosti. Všetky potrebné úkony zrealizujeme rýchlo a komplexne za vás.

Povinnosti v stave likvidácie s.r.o.

V procese likvidácie s.r.o. je spoločnosť povinná označovať svoj právny stav s dovetkom „v likvidácii“. Ohlásime tento stav všetkým vašim veriteľom s výzvou, aby prihlásili všetky svoje pohľadávky do 3 mesiacov. Nové zmluvy je možné uzatvárať len v súsvislosti s nedokončenými obchodmi.

Mimoriadna účtovná závierka

Spoločnosť PI GROUP s.r.o. je doma aj v účtovníctve. Pred dňom, ktorý je určený ako vstup do likvidácie, je spoločnosť v likvidácií povinná zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Všetky potrebné kroky mimoriadnej účtovnej závierky vybavíme za vás.

Žiadosť o vymazanie z obchodného registra

Po vykonaní likvidácie a schválení účtovnej závierky a konečnej správy, vyžiadame od správcu dane (daňového úradu, ale aj colného úradu a obce v niektorých prípadoch) žiadosť o súhlas na vymazanie spoločnosti z obchodného registra.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Potrebné prílohy pre vymazanie z obchodného registra sa taktiež postará spoločnosť PI GROUP s.r.o.. Musia obsahovať okrem určeného tlačiva aj súhlas sprácu dane a schválené listiny spracované likvidátorom. Návrh na výmaz spoločnosti je potrebné podať do 90 dní po schválení účtovnej závierky.

Likvidácia s.r.o.

Likvidácia s.r.o. je náročný proces, ktorý vyžaduje vysporiadanie všetkých skutočností firmy. Niekedy trvá aj dlhšie obdobie, vyžaduje vedomosti z oblasti práva, účtovníctva, daňových zákonov, zákonov o konkurze. V prípade, že ste sa rozhodli pre likvidáciu s.r.o., zverte túto záležitosť do rúk odborníkov spoločnosti PI GROUP s.r.o. Nielenže ušetríme váš čas strávený vybavovaním, ale vďaka znalostiam všetkých procesov urýchlime likvidáciu vašej spoločnosti.

Foto: pixbay.com

Ohodnotiť

Poslať odpoveď