pigroup-logo

Založenie s.r.o.

Jediná vaša starosť pri založení s.r.o bude podpísať všetky dokumenty jednorázovo pred notárom. Založenie s.r.o. trvá od 10 do 14 pracovných dní.

Viac info

pigroup-logo

Predaj ready-made s.r.o.

Cena za Ready Made s.r.o je konečná, vrátane všetkých poplatkov, kolkov a notárov, v cene je zahrnutá aj prípadna zmena obchodného mena, sídla a obchodnej činnosti.

Viac info

pigroup-logo

Zmeny v s.r.o.

  • Zmena obchodného mena s.r.o.
  • Zmena sídla s.r.o.
  • Zmena spoločníkov alebo konateľov s.r.o.
  • Pridať/ubrať viazané, voľné alebo remeselné živnosti

Viac info

pigroup-logo

Vymáhanie pohľadávok

  • Vymáhame pohľadávky súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností ako i štátnych inštitúcií
  • Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov na území SR ako aj v zahraničí

Viac info

pigroup-logo

Virtuálne sídlo

  • Ako jediný na trhu preposielame poštu 4x mesačne už v základnej cene za sídlo
  • Preberáme doporučené zásielky za vás a posielame ďalej nedoporučené
  • UŽ ŽIADNE ČAKANIE V RADE NA POŠTE

Viac info

Je založenie s.r.o. v roku 2016 naozaj jednoduchšie?

Vďaka novelám Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri od prvého januára nemusíte dokladovať zloženie základného imania na bankový účet. Ale založenie s.r.o. zostáva aj naďalej náročným procesom, ktorý je najistejšie zveriť do rúk odborníkom.

Bez výpisu z banky

Povinnosť zložiť základné imanie na účet bolo donedávna najčastejšou prekážkou pri založení s.r.o. Od prvého januára ako zakladateľ spoločnosti nemusíte mať fyzicky 5 000 eur. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra iba prikladáte vyhlásenie správcu vkladov, že čiastka bola splatená. Základné imanie však figuruje v účtovníctve spoločnosti a správca vkladu zodpovedá za jeho splatenie v plnej výške.

Spísanie zakladateľských dokumentov

Ak zakladáte s.r.o. ako jediný spoločník, založenie s.r.o. uskutočníte spísaním zakladateľskej listiny. Ak ste dvaja alebo viacerí, spisujete spoločenskú zmluvu. Ako jediný spoločník môžete figurovať najviac v troch s.r.o. a spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť zároveň jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom ďalšej spoločnosti. Nevyhnutné je tiež určiť správcu vkladov (jeden zo spoločníkov alebo aj banka), ktorý spravuje vklady spoločníkov splatené pred vznikom s.r.o.

Súhlas daňového úradu so vznikom spoločnosti

So zápisom spoločnosti do obchodného registra musí súhlasiť aj správca dane, pričom žiadosť podáva každý zakladateľ spoločnosti. Ubezpečte sa, že nemáte daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Správca dane totiž vydá písomný súhlas so zápisom do obchodného registra len vtedy, ak nedoplatok na dani a na cle zakladateľa spoločnosti nepresiahne celkovo 170 eur.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

O vydanie osvedčenia musia požiadať všetci zakladatelia spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo iná osoba (na základe splnomocnenia). Budete musieť vyplniť formulár ohlásenia živnosti, priložiť k nemu niekoľko dokladov a zaplatiť správny poplatok (ak nejdete elektronickou cestou). Osvedčenie získate do troch pracovných dní odo dňa doručenia príslušných výpisov z registra trestov. Tie si vyžiada jednotné kontaktné miesto, ktoré zároveň môžete požiadať, aby za vás podalo návrh na prvý zápis s.r.o. do obchodného registra alebo splnilo vašu registračnú povinnosť na daňovom úrade.

Základné imanie

Popri zmenách, ktoré sme uviedli v úvode, zostáva v platnosti výška základného imania spoločnosti, ktorá je 5 000 eur (minimálny vklad každého spoločníka je 750 eur). V prípade nepeňažného vkladu musí byť jeho hodnota doložená znaleckým posudkom. K návrhu na zápis spoločnosti prikladá správca písomné vyhlásenie o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými spoločníkmi.

Zápis spoločnosti do obchodného registra

Návrh na zápis vašej s.r.o. do obchodného registra treba podať do 90 dní od založenia s.r.o. alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Môžete to urobiť buď osobne na registrovom súde (vtedy je poplatok 300 eur) alebo elektronicky na portáli www.slovensko.sk (vtedy je poplatok 150 eur). K návrhu prikladáte nevyhnutné dokumenty a v prípade nedostatkov vás súd vyzve na ich odstránenie. Proces zapísania firmy sa tak môže predĺžiť, a preto odporúčame založenie s.r.o. zveriť do rúk odborníkom.

Čo o nás hovoria naši klienti

6000+
Spokojných klientov
934
Založených s.r.o
380
Predaných
Ready-made s.r.o.
420
Likvidácií s.r.o.